Дневникът на успешния
Лидер

Лидерски качества

brief

 

Съвети за развиване на лидерски качества

Всички лидери притежават качества, които ги правят успешни.

Докато четеш следващите 13 качества, общи за истинските лидери, помисли и за своите лични способности за лидерство.

За да продължиш напред в работата си за запознаване с характеристиките на феномена лидерство, прегледай съветите за развитие на лидерски качества, които следват и обърни внимание на областите, в които мислиш, че може да подобриш своите лидерски качества:

Креативност

Характер

Ангажираност

Общуване

Увереност

Кураж

Дисциплина

Емпатия

Организираност

Оптимизъм

Постоянство

Разбиране

Визуализация