Дневникът на успешния
Лидер

Визуализация

Annotation

Визуализация: способността да създадеш образ / вътрешна представа на онова, което искаш да постигнеш като цел и така да предвидиш резултата от труда и усилията си. 

Да предположим, че си избран за председател на твоята младежка организация. За да си създадеш последователи е добре не само да ги наставляваш, но и да създадеш доверие с тях. За да ти се доверят младежите от твоята организация е добре да им докажеш, колко уверен се чувстваш във функцията си на председател. 

За да си сигурен, че имаш излъчване на уверен председател на младежка организация си представи образ на човек, който е уверен в нещата, за които говори. Представи си позата, жестовете, изправената стойка, изражението на лицето му, погледът, височината на брадичката, интонацията и ясната артикулация, когато говори с другите. После си представи, че този уверен човек си ти. Задръж този образ в съзнанието си и опитай да усетиш топлината, която тръгва по тялото ти, приятното чувство, което те обзема и вдъхновението, което те зарежда за работа с младежите от организацията. Всеки ден актуализирай представата си, докато усетиш, че младите хора идват спокойни при теб, с идеи, които да обсъждате и реализирате.